Borsa İstanbul 30 Endeksi


Fonun Adı

Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu*

Baz Aldığı Endeks

Borsa İstanbul 30 Endeksi

İşlem Tarihi

07.04.2009

BIST kodu

BIST30

GNAD** Kodu

Bloomberg: BIST30 TI
Euroline: BIST30I
Foreks: BIST30I
IBS: BIST30I
Matrix: BIST30I
Reuters: TRIST30

GNAD** Yayın Sıklığı

15 Saniye

Yönetim Ücreti

Yıllık 0.73%

Asgari KBO*** Birimi

15,000

ISIN

TRYFNBK00170

Takasbank Kodu

FIA

 

* Hisse senedi yoğun fon, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarıdır.

** GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer

*** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma

(C) 2012 IST30 tescillidir, izinsiz kullanılamaz.